Noteikumi

Tiesības atkāpties no pirkuma līguma, preču atpakaļatdošanas un apmainīšanas kārtība


1.1. Tiesības atteikties no pirkuma līguma:

1.1.1. Pircējam, kurš preces iegādājies attālināti (pasūtījumu veicot internetā), ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no pirkuma līguma, izmantojot atteikuma tiesības, par to paziņojot Pārdevējam (SIA MDATA). Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja pircējs nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.1.1.2. Preces, kuras patērētājs iegādājas šajā interneta veikalā uz distances līguma noteikumu pamata ir tiesības 14 dienu laikā no pirkuma veiķsanas dienas (preces saņemšanas dienas) atteikties no iegādātās preces, aizpildot un nosūtiot mums atteikuma veidlapu un atgriežot iegādāto preci. Preces atgriešana notiek uz Patērētāja rēķina.

Papildus informāciju varat apskatīt šeit: 

1) Noteikumi par distances ligumu

2) Pirkumi arpus pastavigas tirdzniecibas vietas

3) Atteikuma tiesibas

4) Likumi

5) Atteikuma tiesību veidlapa - pieteikums par atteikumu

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.pants un 28.panta, patērētājs ir
tiesīgs divdesmit četru mēnešu laikā, kopš preces iegādes dienas, pieteikt preces
pārdevējam pieteikumu (iesnigumu) par precei konstatētajām neatbilstībām (ražošanas defektiem).

1.1.3. Pircējs informē SIA MDATA par atteikšanos no pārdošanas līguma vienā no šiem veidiem: aizpildot aptuvenu atteikuma formu no līguma (pieteikuma veidlapa ir pieejama SIA MDATA veikalā) vai sniedzot skaidru paziņojumu, kurā norādīts tās lēmums atteikties no līguma. Paziņojums par atteikšanos no līguma janosūtīta pa e-pastu:  [email protected]. Pēc pircēja paziņojuma saņemšanas SIA MDATA nosūtīs apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.

1.1.4. 14 (četrpadsmit) dienu termiņš, kas paredzēts atkāpšanās no pirkuma līguma un atteikuma tiesību izmantošanai, tiek skaitīts šādi: noslēdzot pirkuma līgumu - kad tiek noslēgts pirkuma līgums – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādīta persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtīto preci.

1.1.5. Ja Pircējs atkāpjās no pirkuma līguma, kamēr prece viņam vēl nav piegādāta, Pircējam ir jāinformē par to SIA MDATA, izmantojot vietnē
www.mdata.lv norādīto kontaktinformāciju. Pircēja atteikums tiek noformēts kā pasūtījuma anulēšana.


Privātuma politika
 
1. Pārstāvis un viņa kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “MDATA” (reģistrācijas numurs 40003435703, juridiskā adrese: Rīga, Ganību dambis 24d, LV-1005), kurai pieder MDATA datortehnikas veikals un interneta veikals www.mdata.lv, turpmāk - “MDATA”.

MDATA kontaktinformācija par personas datu apstrādi: [email protected]. Lai uzdotu jautājumu par personas datu apstrādi, varat sazināties ar SIA MDATA, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, vai arī apmeklējot MDATA norādītajā juridiskajā adresē.
2. Privātuma politikas mērķis

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes mērķiem, darbības jomu, aizsardzību un termiņiem.

Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu vai MDATA klientu, piemēram: vārds, personas kods, dzīvesvietas vai piegādes adrese, personīgais telefona numurs, personīgā e-pasta adrese, nodarbošanās, saņemtie pakalpojumi, maksājuma informācija, tālrunis , elektroniskie ziņojumi un visa cita informācija, kas saistīta ar personu - MDATA klientu.
3. Piemērošanas joma

Privātuma politika attiecas uz personu vai datu subjektu (turpmāk - klienti) konfidencialitātes un personas datu aizsardzību:

• potenciālie, bijušie un esošie MDATA produktu klienti un pircēji,
• MDATA tiešsaistes veikala apmeklētāji,
• MDATA veikala un citu MDATA pakalpojumu apmeklētāji

Konfidencialitātes politika attiecas uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai nesējā Klients sniedz personas datus (MDATA tiešsaistes veikals, izmantojot mobilo lietojumprogrammu, papīra vai elektroniskā formātā) un ar kuru sistēmu vai kurā papīra formā tie tiek apstrādāti.
4. Personas datu apstrādes mērķis

MDATA apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

• Preču pārdošanai un uzņēmējdarbības atbalstam:

- identifikācija un klientu apkalpošana;
- rēķina vai rēķina sagatavošana;
- preču piegāde;
- preču atgriešana vai apmaiņa;
- atmaksa par pirkumu;
- garantijas ievērošana;
- preču kvalitātes uzlabošana, jaunu preču veidu attīstība;
- komerciālos nolūkos - preču reklāma un izplatīšana;
- klientu sūdzību izskatīšana un apstrāde;
- atbalsts un klientu noturēšana;
- lojalitātes palielināšana un pastāvīgu klientu nodrošināšana ar priekšrocībām (atlaidēm);
- norēķinu metožu administrēšana un pārskatu sagatavošana;
- mājas lapas un mobilo lietojumprogrammu kvalitātes uzturēšana un uzlabošana;
- analīze un biznesa plānošana;
- statistikas veikšana, vietnes un pakalpojuma kvalitātes uzlabošana;
- Individuāla satura izveidošana klientiem, izmantojot reklāmu.

• Sniegt informāciju valsts vai pašvaldību aģentūrām vajadzīgajā apjomā ārējos noteikumos noteiktajos gadījumos.

• Par reklāmas izsūtīšanu.

Ievadot savu e-pasta adresi mūsu saite, jūs varat pasūtīt reklāmas izsūtīšanu, kas ļaus jums būt pirmajam, kurš uzzinas par MDATA jauniem produktiem un akcijām.

Ja jūs piekrītat reklāmas izsūtīšanai, MDATA izmantos jūsu e-pasta adresi, pamatojoties uz jūsu piekriti, kuru jūs varat jebkurā laikā atcelt.

Nosūtot jums e-pastu, MDATA var apkopot statistiku par jūsu izturēšanos, piemēram, par to, vai esat atvēris e-pastu un uz kādām saitēm noklikšķinājāt.

Jūsu e-pasta adrese tiks izmantota, līdz jūs atsakāties saņemt piedāvājumus no MDATA. Jūs varat atteikties rakstiski vai savā MDATA profilā.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Juridiskais (tiesiskais) pamats Klienta personas datu apstrādei, ko veic MDATA:

• Klienta pieteikums - lai pabeigtu Klienta pasūtījumu (pirkumu), piegādātu preces Klientam, atgrieztu preces vai naudu, apmainītu preces, izskatīt Klienta sūdzību, izpildīt garantijas saistības utt.
• izpildīt obligātajos normatīvajos aktos (likumos) noteiktās saistības
• par normatīvo aktu (likumu) ievērošanu - lai MDATA varētu izpildīt obligātajos normatīvajos aktos (likumos) noteiktās saistības;
• klienta piekrišana;
• likumīgās intereses - realizēt MDATA likumīgās intereses, kas izriet no likumiem un noteikumiem vai saistībām, kas pastāv starp MDATA un Klientu.

MDATA likumīgās intereses ir:

• vadīt biznesu;
• pārdot preces;
• nodrošināt līgumsaistību izpildi;
• tīmekļa vietnē glabāt Klienta pieprasījumus un pieteikumus par preču iegādi, citus pieprasījumus un pieteikumus, piezīmes tiem, ieskaitot tos, kas veikti mutiski pa apkalpošanas dienesta tālruni;
• MDATA tīmekļa vietnes darbības analīze, uzlabojumu izstrāde un ieviešana;
• Klienta konta administrēšana MDATA vietnē;
• sniegt klientu atbalstu;
• segmentēt klientu datu bāzes efektīvākai pārdošanai;
• izstrādātu produktu klāstu;
• reklamējiet savus produktus, nosūtot komerciālas ziņas;
• nosūtīt dažādus ziņojumus par pasūtījuma gaitu vai tā ieviešanai nepieciešamajiem nosacījumiem;
• nodrošināt finanšu un biznesa grāmatvedību un analītiku;
• nodrošināt un palielināt preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;
• pārvaldīt maksājumus un atceltos maksājumus;
• vērsties valsts vai pašvaldību iestādēs un tiesās, lai aizsargātu viņu likumīgās intereses, kā arī saņemtu juridisko palīdzību;
6. Personas datu apstrāde


• MDATA apstrādā personas datus atbilstoši datu apstrādes nolūkam (mērķim) un juridiskajam pamatam.
• MDATA apstrādā klientu datus, izmantojot modernākās tehnoloģijas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finanšu un tehniskos resursus.
• Klienta atteikums sniegt MDATA savus personas datus, kas nepieciešami noteiktām darbībām, liedz Klientam saņemt, un MDATA veic norādītās darbības, piemēram: pērk / pārdod preces MDATA tiešsaistes veikalā, pasūta preču piegādi / piegādā preces, atdod preces, saņem / samaksāt naudu par pirkumu, saņemt / nodrošināt lojalitātes prēmijas utt.
• Saistībā ar klientu MDATA var pieņemt automatizētus lēmumus, ieskaitot lēmumus, kuru pamatā ir tikai automātiska apstrāde, kas notiek, izmantojot tehnoloģiskos līdzekļus bez cilvēka iejaukšanās. Klients var iebilst pret automātisku lēmumu pieņemšanu; dažos gadījumos tas var ierobežot Klienta iespējas izmantot vai saņemt viņam pieejamos līdzekļus (piemēram, pieprasīt preču atgriešanu un naudas atmaksu par pirkumu).
• Lai nodrošinātu Klientu ar kvalitatīvu un ātru pasūtījumu (pirkumu) izpildi, MDATA var ļaut trešajām personām vai to filiālēm veikt noteiktas preču piegādes darbības, piemēram, klienta nopirkto preču nosūtīšanu, rēķinu izrakstīšanu utt. Ja šo uzdevumu veikšanai trešās puses vai partneri apstrādā Klienta personas datus, kurus glabā MDATA, šādas trešās puses vai partneri tiek uzskatīti par apstrādātājiem, un MDATA ir tiesības pārsūtīt Klienta personas datus, kas nepieciešami šādu uzdevumu veikšanai, tādā apjomā, kāds nepieciešams konkrētām darbībām.
7. Personas datu nodošana trešām personām un trešo valstu organizācijām

MDATA neizpauž trešajām personām un nenodod Klienta personas datus vai citu informāciju par Klientu apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas, izņemot:
• ja trešajai personai saskaņā ar līgumu ir jānosūta dati, lai veiktu jebkuru funkciju, kas noteikta līgumā vai deleģēta ar likumu (piemēram, bankai rēķinu saņemšanai vai tāda pakalpojuma kā kurjera vai paku piegāde) nodrošināšanai;
• ar klienta brīvprātīgu piekrišanu;
• normatīvajos aktos (likumos) norādītās personas, šajos gadījumos noteiktā kārtībā un noteiktajā apjomā;
• Lai aizsargātu MDATA likumīgās intereses, piemēram, lai tiesā vai citā valdības aģentūrā iesniegtu prasību pret personu, kura pārkāpj MDATA likumīgās intereses.
8. Personas datu aizsardzība
MDATA aizsargā klientu datus, izmantojot jaunākās tehnoloģiskās iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos MDATA organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, ieskaitot šādus drošības pasākumus:
• datu šifrēšana datu pārsūtīšanas laikā (SSL šifrēšana);
• Drošības un ielaušanās atklāšanas programmas;
• Citi aizsardzības pasākumi saskaņā ar tehnikas līmeni.
9. Personas datu glabāšanas ilgums

MDATA glabās un apstrādā klienta personas datus, ja vien ir kāds no šiem iemesliem:

• kamēr MDATA vai Klients var aizstāvēt savas likumīgās intereses, kā to prasa likums (piemēram, iesniegt prasību tiesā);
• kamēr MDATA ir likumā noteikts (juridisks) pienākums glabāt datus;
• kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja vien to apstrādei nav cita juridiska pamata.
Pēc šo apstākļu izbeigšanās Klienta personas dati tiks dzēsti.
10. Piekļuve personas datiem un citām klienta tiesībām

Klientam ir tiesības:
• saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu datu apstrādi. Informācija par MDATA klientu ir pieejama un pieejama Personīgajā kontā https://www.mdata.lv/registration/lv, kur Klients var pārbaudīt un labot savus datus;
• pieprasīt MDATA piekļuvi viņu personas datiem;
• pieprasīt MDATA pabeigt, labot vai izdzēst personas datus vai ierobežot apstrādi attiecībā uz Klientu;
• iebilst pret datu apstrādi (ieskaitot personas datu apstrādi, pamatojoties uz MDATA likumīgajām interesēm);
• datu pārsūtīšana;

Šīs tiesības var izmantot tiktāl, ciktāl ar datu apstrādi netiek pārkāpti MDATA pienākumi saskaņā ar spēkā esošajiem ārējiem tiesību aktiem un sabiedrības interesēm.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību izmantošanu:
• rakstiski personīgi MDATA veikalā, uzrādot personas apliecību;
• pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu;
• savā personīgajā kontā https://www.mdata.lv/registration/lv
11. Sīkdatņu apstrāde

MDATA vietnē (tiešsaistes veikalā), iespējams, tiek izmantotas sīkdatnes. MDATA vietnē var būt saites uz trešo personu vietnēm, kurām ir savi lietošanas noteikumi un personas datu aizsardzība, par kurām MDATA nav atbildīga.

Apmeklējot MDATA vietni, lietotājam tiek parādīts logs, kurā norādīts, ka vietne izmanto sīkdatnes. Aizverot šo ziņojumu lodziņu, lietotājs apstiprina, ka ir lasījis un piekrīt informācijai par sīkdatnēm. Jebkura tīmekļa pārlūka drošības iestatījumi ļauj ierobežot un izdzēst sīkfailus. Tomēr jāpatur prātā, ka nevar atteikties no obligātu un funkcionālu sīkdatņu izmantošanas, jo bez tām pilnīga vietnes izmantošana nav iespējama.

MDATA tiešsaistes veikals (vietne) izmanto sīkdatnes, lai identificētu lietotājus kā unikālus, bet anonīmus lietotājus. Sīkdatņu izmantošana palīdz MDATA uzlabot savus pakalpojumus, piemēram, uzturot Klienta apskatīto produktu sarakstu. Sīkdatņu lietošana palīdz MDATA reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un informāciju par apskatīto produktu vai pirkumu. Visi šie dati tiek savākti anonīmi, kas nozīmē, ka mēs nevaram savienot datus ar atsevišķu lietotāju vai autentificētu lietotāju, kurš ir pieteicies vietnē, izmantojot mūsu tiešsaistes autentifikācijas pakalpojumu.
12. Izmaiņas privātuma politikā

MDATA ir tiesības vienpusēji grozīt privātuma politiku, padarot to pieejamu klientam tā pašreizējā versijā. Privātuma politikas pašreizējā versija ir pieejama MDATA tīmekļa vietnē “Noteikumi”.

Aizvert